Truy cập

Hôm nay:
59
Hôm qua:
123
Tuần này:
381
Tháng này:
3348
Tất cả:
273760

Ý kiến thăm dò

Danh sách cán bộ công chức UBND xã Tân Khang

Ngày 13/11/2020 14:18:33

Danh sách cán bộ công chức UBND xã Tân Khang

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂN KHANG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Cán bộ công chức UBND xã Tân Khang


TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND

1. Về phía xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

SDT

1.

Cao Bá Trịnh

CT UBND x㠖

UV UBND

0976676908

2.

Nguyễn Hữu Hòa

PCT UBND –

UV UBND

0979730455

3.

Nguyễn Mạnh Quyết

Truong CA xa

Ủy viên UBND

0973260687

4.

Đỗ Văn Long

Chủ tịch MTTQ

0976636597

5.

Lê Đức Chung

Chủ tịch hội CCB

0365746595

6.

Lê Thị Dung

Chủ tịch hội PN

0971894508

7.

Đỗ Văn Toản

Chủ tịch hội ND

0345817805

8.

Lê Thanh Sơn

Bí thư đoàn TN

0982340351

9.

Viên T. PHương Chi

Công chức VP-TK

0913338857

10.

Đỗ Văn Đan

Công chức ĐC -XD

0356334930

11.

Ngô Thị Thanh Huyền

Công chức ĐC NN

0985649060

12.

Nguyễn Thị Mỹ

Công chức TP-HT

0913333814

13.

Lê Thị Thu Thủy

Công chức KTNS

0975543859

14.

Nguyễn Hữu Mão

GĐ HTX

0365932088

15.

Lương Viết Bảo

Công chức VHXH

0962323949

16.

Lê Xuân Tiến

Công chức LĐ-TBXH

0978034859

2. Về phía thôn

STT

Họ và tên

Chức vụ

SDT

1

Nguyễn Tất Trường

Trưởng thôn Tân Cầu

2

Lê Thế Hòe

Trưởng thôn Lai Thịnh

3

Lê Hữu Việt

Trưởng thôn Tân Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂN KHANG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Cán bộ công chức UBND xã Tân Khang


TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND

1. Về phía xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

SDT

1.

Cao Bá Trịnh

CT UBND x㠖

UV UBND

0976676908

2.

Nguyễn Hữu Hòa

PCT UBND –

UV UBND

0979730455

3.

Nguyễn Mạnh Quyết

Truong CA xa

Ủy viên UBND

0973260687

4.

Đỗ Văn Long

Chủ tịch MTTQ

0976636597

5.

Lê Đức Chung

Chủ tịch hội CCB

0365746595

6.

Lê Thị Dung

Chủ tịch hội PN

0971894508

7.

Đỗ Văn Toản

Chủ tịch hội ND

0345817805

8.

Lê Thanh Sơn

Bí thư đoàn TN

0982340351

9.

Viên T. PHương Chi

Công chức VP-TK

0913338857

10.

Đỗ Văn Đan

Công chức ĐC -XD

0356334930

11.

Ngô Thị Thanh Huyền

Công chức ĐC NN

0985649060

12.

Nguyễn Thị Mỹ

Công chức TP-HT

0913333814

13.

Lê Thị Thu Thủy

Công chức KTNS

0975543859

14.

Nguyễn Hữu Mão

GĐ HTX

0365932088

15.

Lương Viết Bảo

Công chức VHXH

0962323949

16.

Lê Xuân Tiến

Công chức LĐ-TBXH

0978034859

2. Về phía thôn

STT

Họ và tên

Chức vụ

SDT

1

Nguyễn Tất Trường

Trưởng thôn Tân Cầu

2

Lê Thế Hòe

Trưởng thôn Lai Thịnh

3

Lê Hữu Việt

Trưởng thôn Tân Sơn

Người tốt, việc tốt