Truy cập

Hôm nay:
48
Hôm qua:
123
Tuần này:
370
Tháng này:
3337
Tất cả:
273749

Ý kiến thăm dò

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới của Hội nông dân xã Tân Khang

Ngày 06/11/2020 16:28:18

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là công cuộc đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Nhận thức rõ nhiệm vụ này, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong xã đã chủ động triển khai thực hiện nhiều nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào thành công chung của chương trình nông thôn mới.

Ngay từ khi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được triển khai, Hội Nông dân xã đã cụ thể hoá các nội dung thành chương trình, kế hoạch hành động chi tiết hàng năm. Từ đó, tập trung chỉ đạo cấp Hội cơ sở thôn làng tăng cường tuyên truyền để hội viên nông dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng NTM.

Xác định khâu quan trọng trước tiên là phải nâng cao hiểu biết, thay đổi nhận thức cho hội viên nông dân, bởi muốn xây dựng được NTM phải có con người mới, cụ thể là người nông dân với tư duy mới, nhận thức mới và văn hóa mới.

Vì vậy, Hội Nông dân xã luôn tích cực phát động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện phong trào thi đua “Nông dân thi đua xây dựng NTM” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư, đô thị văn minh”.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức trên 60 buổi tuyên truyền với 6000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự; cấp, phát trên 5000 tờ rơi, gần 100 tập tài liệu liên quan đến nông nghiệp, nông dân và NTM... Qua đó, góp phần giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức rõ hơn về mục đích, yêu cầu, nội dung và cách thức xây dựng NTM; thúc đẩy nông dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu; chủ động tham gia xây dựng NTM với nhiều việc làm thiết thực.

Tính từ năm 2011 đến hết năm 2019, các cơ sở Hội đã trực tiếp vận động và phối hợp vận động nông dân hiến đất, tự nguyện tháo dỡ trên tường rào để xây dựng hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng. Đồng thời, đóng góp 7,6 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động xây nhà văn hóa, sửa chữa và xây mới trên 16 km đường liên thôn và kênh mương nội đồng.

Theo ông Đỗ Văn Toản, Chủ tịch Hội Nông dân xã: Cũng thông qua phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, Hội Nông dân từ xã đến cơ sở thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương. Qua đó, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh, phòng chống, tố giác tội phạm. Đồng thời, tích cực tham gia phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, xã văn hóa…

Đặc biệt, trong hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập, các cấp hội đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình kinh tế; duy trì và vận hành quỹ hội để hỗ trợ hội viên; chú trọng phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đến các nông hộ. Tính đến tháng 6/2020, tổng dư nợ của Hội Nông dân xã đạt gần 11,1 tỷ đồng cho tổng số 400 hộ vay vốn phát triển sản xuất.

3.jpg
Ảnh: Mô hình chăn nuôi của hội viên hội nông dân thôn Tân Cầu

Từ những cơ chế và chính sách hỗ trợ của tỉnh, các cấp Hội đã xây dựng và duy trì hoạt động câu lạc bộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rau, hoa; hỗ trợ nông dân xây dựng 15 mô hình sản xuất và nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả. Thông qua đó, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng NTM cũng như phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, đồng thời nỗ lực cùng địa phương xây dựng NTM kiểu mẫu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Tin bài: Lương Viết Bảo- CC VHXH

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới của Hội nông dân xã Tân Khang

Đăng lúc: 06/11/2020 16:28:18 (GMT+7)

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là công cuộc đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Nhận thức rõ nhiệm vụ này, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong xã đã chủ động triển khai thực hiện nhiều nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào thành công chung của chương trình nông thôn mới.

Ngay từ khi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được triển khai, Hội Nông dân xã đã cụ thể hoá các nội dung thành chương trình, kế hoạch hành động chi tiết hàng năm. Từ đó, tập trung chỉ đạo cấp Hội cơ sở thôn làng tăng cường tuyên truyền để hội viên nông dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng NTM.

Xác định khâu quan trọng trước tiên là phải nâng cao hiểu biết, thay đổi nhận thức cho hội viên nông dân, bởi muốn xây dựng được NTM phải có con người mới, cụ thể là người nông dân với tư duy mới, nhận thức mới và văn hóa mới.

Vì vậy, Hội Nông dân xã luôn tích cực phát động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện phong trào thi đua “Nông dân thi đua xây dựng NTM” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư, đô thị văn minh”.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức trên 60 buổi tuyên truyền với 6000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự; cấp, phát trên 5000 tờ rơi, gần 100 tập tài liệu liên quan đến nông nghiệp, nông dân và NTM... Qua đó, góp phần giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức rõ hơn về mục đích, yêu cầu, nội dung và cách thức xây dựng NTM; thúc đẩy nông dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu; chủ động tham gia xây dựng NTM với nhiều việc làm thiết thực.

Tính từ năm 2011 đến hết năm 2019, các cơ sở Hội đã trực tiếp vận động và phối hợp vận động nông dân hiến đất, tự nguyện tháo dỡ trên tường rào để xây dựng hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng. Đồng thời, đóng góp 7,6 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động xây nhà văn hóa, sửa chữa và xây mới trên 16 km đường liên thôn và kênh mương nội đồng.

Theo ông Đỗ Văn Toản, Chủ tịch Hội Nông dân xã: Cũng thông qua phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, Hội Nông dân từ xã đến cơ sở thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương. Qua đó, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh, phòng chống, tố giác tội phạm. Đồng thời, tích cực tham gia phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, xã văn hóa…

Đặc biệt, trong hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập, các cấp hội đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình kinh tế; duy trì và vận hành quỹ hội để hỗ trợ hội viên; chú trọng phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đến các nông hộ. Tính đến tháng 6/2020, tổng dư nợ của Hội Nông dân xã đạt gần 11,1 tỷ đồng cho tổng số 400 hộ vay vốn phát triển sản xuất.

3.jpg
Ảnh: Mô hình chăn nuôi của hội viên hội nông dân thôn Tân Cầu

Từ những cơ chế và chính sách hỗ trợ của tỉnh, các cấp Hội đã xây dựng và duy trì hoạt động câu lạc bộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rau, hoa; hỗ trợ nông dân xây dựng 15 mô hình sản xuất và nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả. Thông qua đó, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng NTM cũng như phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, đồng thời nỗ lực cùng địa phương xây dựng NTM kiểu mẫu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Tin bài: Lương Viết Bảo- CC VHXH

Từ khóa bài viết:, ,
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Người tốt, việc tốt