Truy cập

Hôm nay:
52
Hôm qua:
123
Tuần này:
374
Tháng này:
3341
Tất cả:
273753

Ý kiến thăm dò

danh sách hệ thống chính trị bên Đảng

Ngày 13/11/2020 00:00:00

hệ thống chính trị bên Đảng


DANH SÁCH

Các tổ chức trong hệ thống chính trị xã Tân Khang


I. TỔ CHỨC ĐẢNG

1. Về phía xã:

2.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi Chú

1

Lường Viết Bính

Bí thư Đảng ủy xã

2

Hoàng Thị Tám

PBT Đảng ủy xã

3

Cao Bá Trịnh

PBT Đảng ủy – CT UBND

3. Về phía thôn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi Chú

1

Nguyễn Tất Trường

Chi bộ thôn Tân Cầu

2

Lê Thế Hòe

Chi bộ thôn Lai Thịnh

3

Lê Hữu Việt

Chi bộ thôn Tân Sơn


DANH SÁCH

Các tổ chức trong hệ thống chính trị xã Tân Khang


I. TỔ CHỨC ĐẢNG

1. Về phía xã:

2.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi Chú

1

Lường Viết Bính

Bí thư Đảng ủy xã

2

Hoàng Thị Tám

PBT Đảng ủy xã

3

Cao Bá Trịnh

PBT Đảng ủy – CT UBND

3. Về phía thôn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi Chú

1

Nguyễn Tất Trường

Chi bộ thôn Tân Cầu

2

Lê Thế Hòe

Chi bộ thôn Lai Thịnh

3

Lê Hữu Việt

Chi bộ thôn Tân Sơn

Người tốt, việc tốt