Truy cập

Hôm nay:
33
Hôm qua:
123
Tuần này:
355
Tháng này:
3322
Tất cả:
273734

Ý kiến thăm dò

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TÂN KHANG LẦN THỨ XXVII NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày 06/11/2020 00:00:00

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVII tiến hành từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 5 năm 2020 tại Trung tâm văn hoá thể thao xã, 121 đảng viên thay mặt cho 240 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Đại hội rất phấn khởi và vinh dự được đón đồng chí Mai Nhữ Thắng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng của huyện ủy về dự và chỉ đạo đại hội đại hội.

Với tinh thần Đoàn kết – Kỷ cương- Sáng tạo - Phát triển, sau khi Đoàn Chủ tịch đại hội trình bày báo cáo Chính trị, báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXVI, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đảng bộ vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, ý kiến thảo luận của các đại biểu, đại hội thống nhất

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỹ cương, sáng tạo; đại hội đại hội đã quyết nghị những vấn đề nhằm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025.

ảnh đại hội đảng bộ.jpg

Về đánh giá tình hình 5 năm 2015 - 2020

Việc tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, nhân dân trong xã đã chủ động, đoàn kết sáng tạo, phát huy tốt mọi nguồn lực, cơ hội phát triển và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, hoàn thành nhiều mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, phong trào xây dựng nông thôn mới thu được nhiều kết quả; các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên; Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng hiện nay đạt được một số kết quả quan trọng; dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được củng cố và tăng cường; lòng tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ được nâng cao. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ và nhân dân toàn xã đã góp phần tích cực vào những thành tựu chung trong công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm đó là:

Một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đề ra chưa đạt; sản xuất nông nghiệp vẫn còn trong tình trạng nhỏ lẻ, manh mún, chưa tích tụ được nhiều diện tích ruộng đất, để liên kết sản xuất hàng hóa quy mô tập trung; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm; kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại chất lượng và hiệu quả chưa cao; doanh nghiệp số lượng ít, quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu, chưa là động lực chủ yếu để thúc đẩy kinh tế phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng còn yếu, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; văn hoá xã hội phát triển chưa đồng đều, chưa có chiều sâu; một số tai, tệ nạn xã hội còn diễn ra và có những diễn biến phức tạp. Một số Chi uỷ, thôn, đoàn thể chưa thật sự năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nhằm phát huy và khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ; tập trung phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, thể dục thể thao và phát triển nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội; xây dựng môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí để xã về đích NTM trong năm 2020, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao.

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

*Về kinh tế.

1. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng/người /năm;

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng công nghệ đến năm 2025: 30ha;

3. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 4000 tấn;

4. Diện tích, năng xuất, sản lượng các cây trồng chủ yếu đến năm 2025:

- Lúa: 658ha/ năm, năng xuất 60tạ/ha, sản lượng: 3 900 tấn;

- Cây rau màu, vụ đông 50 ha, sản lượng quy hạt 100 tấn;

5. Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025: 255 000 con, trong đó: đàn trâu, bò 250 con; đàn lợn 3.200 con; đàn gia cầm 250.000con;

6. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đến năm 2025: 270 tấn;

7. Phát triển mới trang trại tổng hợp (đạt chuẩn): 3 trang trại;

8. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2025 là 5 doanh nghiệp;

9. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm 12% trở lên so với huyện giao;

10. Phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

11.Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được bê tông hóa đến năm 2025: 100%;

*Về văn hóa-xã hội.

12. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 0,7%;

13. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm: theo tỷ lệ phân bổ của huyện;

14. Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2025 giảm xuống còn dưới 5%;

15. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số: 95% trở lên;

16. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 100%;

17. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hằng năm đạt 100%;

18. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025: 85% trở lên;

19. Tỷ lệ thôn, trường đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025: trên 60%.

* Về môi trường.

20. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 được duy trì ở mức 15,9%;

21. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2025 là 100%; trong đó tỷ lệ dân số dùng nước sạch: 80% trở lên;

22. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025: 100%;

*Về an ninh trật tự.

23. Tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn an toàn về ANTT năm 2025: 100%;

24. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm: 100%;

*Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

25. Tổng số đảng viên mới kết nạp thời kỳ 2020-2025: 20 đảng viên;

26. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 100%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

27. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh;

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Đại hội thống nhất đề ra 2 chương trình trọng tâm là:

Chương trình 1: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Chương trình 2: Phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại gắn với chất lượng hoạt động của các loại hình hợp tác xã

Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVI. Từ kinh nghiệm được rút ra, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVII cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXVII gồm 12 đồng chí. tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bầu Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 3 đồng chí, đồng chí Lường Viết Bính được bầu làm bí thư đảng ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng đã bầu 2 đồng chí làm phó bí thư ( 01 phó bí thư Thường trực và 01 Phó bí thư đảng uỷ phụ trách chính quyền), bầu Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra đảng ủy.

Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân xã nhà đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXVII căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII đề ra.

Tin bài: Cán bộ văn hoá - xã hộ xã Tân Khang

Lương Viết Bảo

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TÂN KHANG LẦN THỨ XXVII NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đăng lúc: 06/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVII tiến hành từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 5 năm 2020 tại Trung tâm văn hoá thể thao xã, 121 đảng viên thay mặt cho 240 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Đại hội rất phấn khởi và vinh dự được đón đồng chí Mai Nhữ Thắng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng của huyện ủy về dự và chỉ đạo đại hội đại hội.

Với tinh thần Đoàn kết – Kỷ cương- Sáng tạo - Phát triển, sau khi Đoàn Chủ tịch đại hội trình bày báo cáo Chính trị, báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXVI, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đảng bộ vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, ý kiến thảo luận của các đại biểu, đại hội thống nhất

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỹ cương, sáng tạo; đại hội đại hội đã quyết nghị những vấn đề nhằm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025.

ảnh đại hội đảng bộ.jpg

Về đánh giá tình hình 5 năm 2015 - 2020

Việc tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, nhân dân trong xã đã chủ động, đoàn kết sáng tạo, phát huy tốt mọi nguồn lực, cơ hội phát triển và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, hoàn thành nhiều mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, phong trào xây dựng nông thôn mới thu được nhiều kết quả; các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên; Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng hiện nay đạt được một số kết quả quan trọng; dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được củng cố và tăng cường; lòng tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ được nâng cao. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ và nhân dân toàn xã đã góp phần tích cực vào những thành tựu chung trong công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm đó là:

Một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đề ra chưa đạt; sản xuất nông nghiệp vẫn còn trong tình trạng nhỏ lẻ, manh mún, chưa tích tụ được nhiều diện tích ruộng đất, để liên kết sản xuất hàng hóa quy mô tập trung; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm; kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại chất lượng và hiệu quả chưa cao; doanh nghiệp số lượng ít, quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu, chưa là động lực chủ yếu để thúc đẩy kinh tế phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng còn yếu, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; văn hoá xã hội phát triển chưa đồng đều, chưa có chiều sâu; một số tai, tệ nạn xã hội còn diễn ra và có những diễn biến phức tạp. Một số Chi uỷ, thôn, đoàn thể chưa thật sự năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nhằm phát huy và khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ; tập trung phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, thể dục thể thao và phát triển nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội; xây dựng môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí để xã về đích NTM trong năm 2020, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao.

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

*Về kinh tế.

1. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng/người /năm;

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng công nghệ đến năm 2025: 30ha;

3. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 4000 tấn;

4. Diện tích, năng xuất, sản lượng các cây trồng chủ yếu đến năm 2025:

- Lúa: 658ha/ năm, năng xuất 60tạ/ha, sản lượng: 3 900 tấn;

- Cây rau màu, vụ đông 50 ha, sản lượng quy hạt 100 tấn;

5. Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025: 255 000 con, trong đó: đàn trâu, bò 250 con; đàn lợn 3.200 con; đàn gia cầm 250.000con;

6. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đến năm 2025: 270 tấn;

7. Phát triển mới trang trại tổng hợp (đạt chuẩn): 3 trang trại;

8. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2025 là 5 doanh nghiệp;

9. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm 12% trở lên so với huyện giao;

10. Phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

11.Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được bê tông hóa đến năm 2025: 100%;

*Về văn hóa-xã hội.

12. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 0,7%;

13. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm: theo tỷ lệ phân bổ của huyện;

14. Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2025 giảm xuống còn dưới 5%;

15. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số: 95% trở lên;

16. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 100%;

17. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hằng năm đạt 100%;

18. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025: 85% trở lên;

19. Tỷ lệ thôn, trường đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025: trên 60%.

* Về môi trường.

20. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 được duy trì ở mức 15,9%;

21. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2025 là 100%; trong đó tỷ lệ dân số dùng nước sạch: 80% trở lên;

22. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025: 100%;

*Về an ninh trật tự.

23. Tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn an toàn về ANTT năm 2025: 100%;

24. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm: 100%;

*Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

25. Tổng số đảng viên mới kết nạp thời kỳ 2020-2025: 20 đảng viên;

26. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 100%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

27. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh;

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Đại hội thống nhất đề ra 2 chương trình trọng tâm là:

Chương trình 1: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Chương trình 2: Phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại gắn với chất lượng hoạt động của các loại hình hợp tác xã

Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVI. Từ kinh nghiệm được rút ra, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVII cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXVII gồm 12 đồng chí. tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bầu Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 3 đồng chí, đồng chí Lường Viết Bính được bầu làm bí thư đảng ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng đã bầu 2 đồng chí làm phó bí thư ( 01 phó bí thư Thường trực và 01 Phó bí thư đảng uỷ phụ trách chính quyền), bầu Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra đảng ủy.

Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân xã nhà đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXVII căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII đề ra.

Tin bài: Cán bộ văn hoá - xã hộ xã Tân Khang

Lương Viết Bảo

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Người tốt, việc tốt