Truy cập

Hôm nay:
158
Hôm qua:
109
Tuần này:
700
Tháng này:
3856
Tất cả:
279306

Ý kiến thăm dò

Công tác tuyển quân năm 2021 tại xã Tân Khang

Ngày 18/11/2020 15:16:48

Ngày nay tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, thanh niên xã Tân Khang luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng sẳn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc...

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 công dân có bổn phân làm nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân đối với tổ Quốc. Không phân biệt dân tộc thành phần xã hội, tiến ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp…những công dân đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, cần thực hiện tinh thần trách nhiệm nghĩa vụ của mình đối với tổ Quốc.

Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, hội nhập kinh tế hiện nay mỗi gia đình cần động viên, giáo dục, khuyến khích con em mình nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước tích cực tham gia nghĩa vụ quân sự khi đên tuổi quy định, mỗi đoàn viên thanh niên xã Tân Khang luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước thực hiện khẩu hiệu hành động “ Tuổi trẻ Việt Nam, xây hoài bão lớn, rèn đức luyện tài, đoàn kết sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ tổ Quốc”. Từ đó xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phụ vụ tổ Quốc và nhân dân.

Ngày nay tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, thanh niên xã Tân Khang luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng sẳn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Thực hiện kế hoạch năm 2020 xã Tân Khang tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đũ chỉ tiêu huyện giao
tuyển quân 1.jpg
tuyển quân 2.jpg
tuyển quân 4.jpg
tuyển quân 3.jpg
Ảnh: Công tác khám tuyển tại trạm y tế xã Tân Khang
Tin bài: Lê Thanh Sơn- Bí thư Đoàn thanh niên

Công tác tuyển quân năm 2021 tại xã Tân Khang

Đăng lúc: 18/11/2020 15:16:48 (GMT+7)

Ngày nay tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, thanh niên xã Tân Khang luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng sẳn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc...

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 công dân có bổn phân làm nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân đối với tổ Quốc. Không phân biệt dân tộc thành phần xã hội, tiến ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp…những công dân đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, cần thực hiện tinh thần trách nhiệm nghĩa vụ của mình đối với tổ Quốc.

Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, hội nhập kinh tế hiện nay mỗi gia đình cần động viên, giáo dục, khuyến khích con em mình nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước tích cực tham gia nghĩa vụ quân sự khi đên tuổi quy định, mỗi đoàn viên thanh niên xã Tân Khang luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước thực hiện khẩu hiệu hành động “ Tuổi trẻ Việt Nam, xây hoài bão lớn, rèn đức luyện tài, đoàn kết sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ tổ Quốc”. Từ đó xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phụ vụ tổ Quốc và nhân dân.

Ngày nay tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, thanh niên xã Tân Khang luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng sẳn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Thực hiện kế hoạch năm 2020 xã Tân Khang tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đũ chỉ tiêu huyện giao
tuyển quân 1.jpg
tuyển quân 2.jpg
tuyển quân 4.jpg
tuyển quân 3.jpg
Ảnh: Công tác khám tuyển tại trạm y tế xã Tân Khang
Tin bài: Lê Thanh Sơn- Bí thư Đoàn thanh niên

Người tốt, việc tốt