Truy cập

Hôm nay:
24
Hôm qua:
25
Tuần này:
120
Tháng này:
372
Tất cả:
149058

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở2.001035.000.00.00.H56Chứng thực2
2Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở2.001035.000.00.00.H56Chứng thực2
3Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở2.001009.000.00.00.H56Chứng thực2
4Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở2.001406.000.00.00.H56Chứng thực2
5Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản2.001016.000.00.00.H56Lĩnh vực : Chứng thực2
6Thủ tục chứng thực di chúc2.001019.000.00.00.H56Lĩnh vực : Chứng thực2
7Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực2.000942.000.00.00.H56Lĩnh vực : Chứng thực2
8Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2.000927.000.00.00.H56Lĩnh vực : Chứng thực2
9Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2.000913.000.00.00.H56Lĩnh vực : Chứng thực2
10Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận2.000815.000.00.00.H56Lĩnh vực : Chứng thực2
11Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc2.000908.000.00.00.H56Lĩnh vực : Chứng thực2
12Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi2.001023.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
13Đăng ký lại khai tử1.005461.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
14Thủ tục đăng ký lại kết hôn1.004746.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
15Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân1.004772.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
16Thủ tục đăng ký lại khai sinh1.004884.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
17Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân1.004873.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
18Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch1.004859.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
19Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ1.004845.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
20Thủ tục đăng ký giám hộ1.004837.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
21Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.004827.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
22Thủ tục đăng ký khai tử lưu động1.000419.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
23Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch2.000635.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
24Thủ tục đăng ký khai sinh1.001193.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
25Thủ tục đăng ký kết hôn1.000894.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2

Người tốt, việc tốt